Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / 26.01.2010 Kontrola ZUS

26.01.2010 Kontrola ZUS

Kontrola zewnętrzna


Rok ropoczęcia kontroli

2010

Kontrolujący:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przedmiot kontroli

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzenie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia24 czerwca 2008r.

3. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Załączone dokumenty

zus-protokol-kont.pdf

Numer kontroli

480000/0955/94/2010/63/11075144

Stan kontroli

Postępowanie kontrolne zakończone
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariola Jugowiec
Data wytworzenia informacji2020-09-16 19:34:22
Informację wprowadził do BIP Mariola Jugowiec
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-16 19:34:22
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Mariola Jugowiec2020-09-16 19:38:46
2 Utworzenie dokumentu Mariola Jugowiec2020-09-16 19:34:22