Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

30.03.2023 Kontrola sanitarna PM 25

01.03.2023 Kontrola sanitarna PM 6

Kontrola ZUS

Kontrola ZUS - 2022

13.06.2022 Kontrola sanitarna PM 6

04.05.2022 Kontrola sanitarna PM 25

22.07.2021 Kontrola sanitarna PM 25

kontrola zewnętrzna

21.05.2021 Kontrola sanitarna

03.03.2020 Kontrola sanitarna

17.06.2019 Kontrola sanitarna PM 25

17.06.2019 Kontrola sanitarna PM 6

Kontrola zewnętrzna

07.01.2019 Kontrola sanitarna

10.11.2016 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna 

18.10.2016 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

21.10.2015 Kontrola sanitarna

Kontrole zewnętrzne

23.02.2015 Kontrola sanitarna

Kontola zewnętrzna

31.03.2014 Kontrola stanu technicznego budynku

Kontrola  budynku Przedszkola Miejskiego Nr 25

25.09.2014 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

21.11.2014 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

17.12.2013 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

29.03.2013 Kontrola stanu technicznego budynku

Kontrola stanu technicznego sprawności elementów budynku

13.03.2013 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

12.12.2012 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

11.12.2012 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

22.02.2012 Kontrola sanitarna

Protokół kontroli zewnętrznej

17.02.2012 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

20.12.2011 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

14.12.2011 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

1.03.2011 Kontrola KO w Katowicach Delegatura w Gliwicach

Kontrola zewnętrzna

26.01.2010 Kontrola ZUS

Kontrola zewnętrzna

12.01.2010 Kontrola ZUS

Kontrola zewnętrzna

12.10.2010 Kontrola sanitarna

Ocena stanu sanitarnego przedszkola

7.04.2010 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

16.03.2010 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

10.03.2010 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

4.01.2010 Kontrola ZUS

Kontrola zewnętrzna

26.11.2009 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

5.03.2009 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

27.11.2008 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

24.06.2008 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

14.10.2008 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

16.09.2008 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna

24.10.2007 Wnioski i zalecenia po wizytacji

Wnioski i zalecenia  po wizytacji wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach

23.05.2007 Arkusz diagnozy w zakresie efektów pracy wychowawczej przedszkoli

Diagnoza efektów pracy wychowawczej

28.03.2007 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna 2007

22.02.2007 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna 2007

25.04.2007 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna 2007

6.06.2007 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna - 2007

28.03.2007 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna 2007

30.03.2007 Kontrola sanitarna

Kontrola zewnętrzna 2007